Vrijburg locatie

Op de locatie van de voormalige basisschool de Vrijburg is woningbouw gepland. De leerlingen van de Vrijburgschool zijn verhuisd naar Kindcentrum Cornelis.

De vraag naar woningen in Uitgeest is groot. Om aan die vraag te kunnen voldoen, werkt de gemeente aan plannen voor woningbouw in verschillende prijsklassen.

Eerste verkenning

De woningbouwplannen zijn nog in de fase van een eerste verkenning. Dat betekent dat is gekeken naar welk type woningen passend zouden zijn voor deze locaties, bijvoorbeeld appartementen of eengezinswoningen. Dat noemen we een ruimtelijk kader. De gemeenteraad heeft op 22 juni het ruimtelijk kader voor de locatie Vrijburg vastgesteld.

Nog niet alles in dit kader is ingevuld. Wat wel bekend is over de locatie, vindt u in de presentatie over de locaties Vrijburg en De Meet (pdf, 4 MB). Deze is getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 12 juli 2023. 

Meedenken door omwonenden

Naar aanleiding van een presentatie van de plannen op 12 juli 2023, heeft een groep omwonenden van de Vrijburglocatie het initiatief genomen om te komen met verbetervoorstellen omwonenden Vrijburglocatie (pdf, 614 KB).

Inwoners hebben vragen gesteld tijdens en na de informatieavond op 12 juli 2023 over de ontwikkelingen rond de Vrijburglocatie. In het overzicht reacties en overwegingen ontwikkelingen Vrijburglocatie (pdf, 493 KB) leest u de vragen en de antwoorden daarop door het projectteam. 

Zij presenteerden het initiatief omwonenden Vrijburglocatie (pdf, 3 MB) tijdens een bijeenkomst op 11 oktober 2023. Tijdens en na de bijeenkomst op 11 oktober hebben inwoners gereageerd en vragen gesteld. In het overzicht vindt u de vragen en de antwoorden burgerinitiatief (pdf, 219 KB) daarop door het projectteam.

Planning onder voorbehoud

2023

  • Tijdelijke bewoning onder beheer van De Zwerfkei (info@zwerfkeibeheer.nl).
  • Najaar: vaststellen definitief ruimtelijk kader, aanbesteding projectontwikkelaar en nieuw bestemmingsplan opstellen.

2024

  • 2e kwartaal: vaststelling definitief ruimtelijk kader.
  • Juni: gunning aan geselecteerde projectontwikkelaar in afstemming met klankbordgroep.
  • Juli tot eind 2024: ontwerp woningen door projectontwikkelaar.
  • 4e kwartaal: vaststelling definitieve bestemmingsplan.

2025

  • Mogelijke start bouw.