Vrijburg locatie

Op de locatie van de voormalige basisschool de Vrijburg is woningbouw gepland. De leerlingen van de Vrijburgschool zijn verhuisd naar Kindcentrum Cornelis.

De vraag naar woningen in Uitgeest is groot. Om aan die vraag te kunnen voldoen, werkt de gemeente aan plannen voor woningbouw in verschillende prijsklassen.

Eerste verkenning

De woningbouwplannen zijn nog in de fase van een eerste verkenning. Dat betekent dat is gekeken naar welk type woningen passend zouden zijn voor deze locaties, bijvoorbeeld appartementen of eengezinswoningen. Dat noemen we een ruimtelijk kader. De gemeenteraad heeft op 22 juni het ruimtelijk kader voor de locatie Vrijburg vastgesteld.

Nog niet alles in dit kader is ingevuld. Wat op dit moment wel bekend is over de locatie Vrijburg, vindt u in de presentatie over de locaties Vrijburg en De Meet (pdf, 4 MB) die is getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 12 juli 2023. 

Later in het proces organiseren we een volgende informatiebijeenkomst. Een datum hiervoor volgt nog.

Planning onder voorbehoud

  • tijdelijke bewoning onder beheer van De Zwerfkei (info@zwerfkeibeheer.nl).
  • najaar 2023: vaststellen definitief ruimtelijk kader, aanbesteding projectontwikkelaar en nieuw bestemmingsplan opstellen.
  • 2024: ontwerp woningen door projectontwikkelaar.
  • 2025: mogelijke start bouw.