Verkoop Vrijburglocatie

Gemeente Uitgeest zoekt een slagvaardige projectontwikkelaar voor de bouw van 44 woningen op de Vrijburglocatie.

Lees de informatie als u interesse heeft en download de verkoopleidraad (pdf, 26 MB) en de nota van inlichtingen (pdf, 198 KB).

Vrijgekomen voor herontwikkeling

Onlangs is de Vrijburglocatie, een voormalig schoolgebouw, vrijgekomen voor herontwikkeling. Vanuit de ambitie om zoveel mogelijk betaalbare en gewenste woningen te bouwen, zoekt het gemeentebestuur naar een slagvaardige marktpartij die dit schoolgebouw kan transformeren tot een gedragen bouwplan voor onze Uitgeesters.

Openbare verkoopprocedure

De gemeente Uitgeest nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze openbare verkoopprocedure. Laat zien hoe u deze prachtige locatie ontwikkelt en verbindt met de rest van de wijk De Koog in Uitgeest.

Kenmerkend voor dit proces:

  • Snelheid door deze verkoop gelijk te laten oplopen met alle andere ruimtelijke besluiten.
  • Flexibiliteit omdat we de verkoop kunnen bijsturen naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de markt, de omgeving en het gemeentebestuur.
  • Optimalisatie van het plan voor de betaalbaarheid van de woningen en duurzaamheidsambities voor een fijn woon- en leefklimaat.
  • Transparant door de brede en vroegtijdige marktverkenning en betrokkenheid van de omgeving hierbij.

Goed om te weten:

  • Het gaat om een ruimtelijk kader op hoofdlijnen dat we samen met belanghebbenden en marktpartijen willen uitwerken. 

Aanmelden en meer informatie

Meld u nu aan voor deze opgave via verkoopvrijburg@uitgeest.nl. U ontvangt dan meer informatie over de locatie en het inschrijfproces.

Inschrijven

U schrijft u in voor deelname met het inschrijfformulier verkoop Vrijburglocatie (pdf, 308 KB). Wij kijken uit naar uw visie.