Sportzaal en dorpspark

De sportzaal De Meet aan de Castricummerweg is sterk verouderd en aan vervanging toe. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten dat er een nieuwe sportzaal moet komen.

De nieuwe sportzaal komt op de locatie tegenover de huidige sportzaal De Meet, waar ook het dorpspark komt.

Ontwerp van de sportzaal

Het ontwerp van de nieuwe sportzaal is gebaseerd op een sportvloer van 14 meter bij 24 meter. Bij de bouw maken we gebruik van duurzame materialen en het gebouw moet energiezuinig zijn. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de huidige gebruikers van sportzaal De Meet, waaronder basisscholen en sportverengingen.

De parkeerplaatsen komen deels aan de Castricummerweg en deels aan de zijde van de Geesterweg.

Planning voor de nieuwe sporthal

  • Vierde kwartaal 2023: start bouw.
  • Derde kwartaal 2024: sportzaal gereed.

Dorpspark met ijsbaan

Op de plek waar nu de ijsbaan is, komt het nieuwe dorpspark van Uitgeest. De ijsbaan blijft onderdeel van het park, zodat dit deel van Uitgeest een groene uitstraling behoudt.

Het dorpspark biedt straks ruimte voor een onverharde ijsbaan van circa 250 meter en evenementen zoals de kermis. Daarnaast krijgt het dorpspark een multifunctionele inrichting. Er is ruimte voor ontmoeten, bewegen en sporten voor inwoners van alle leeftijden. In het raadsvoorstel staan de kaders voor het ontwerp (pdf, 587 KB).

We vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken. Daarom betrekken we omwonenden en gebruikers (pdf, 233 KB), waaronder (basis)scholieren en sportverenigingen, bij het ontwerp en de planvorming van het park.

Planning voor het dorpspark

  • Eerste kwartaal 2024: definitief ontwerp.
  • Eerste kwartaal 2025: start realisatie.
  • Tweede kwartaal 2025: dorpspark gereed.

Werkgroep ontwerp dorpspark

Een werkgroep maakt het ontwerp. In de werkgroep nemen onder andere vertegenwoordigers zitting vanuit de ijsclub, welzijnsorganisaties, onderwijs en jongeren. Direct omwonenden en de buursportcoach zijn ook betrokken.

Op 8 mei 2023 is een bijeenkomst voor de kinderraad gepland en op 15 mei met de werkgroep.