Sportzaal en dorpspark

De sportzaal De Meet aan de Castricummerweg is sterk verouderd en aan vervanging toe. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten dat er een nieuwe sportzaal moet komen.

Sportzaal

De nieuwe sportzaal komt op de locatie tegenover de huidige sportzaal De Meet, waar ook het dorpspark komt.

Ontwerp van de sportzaal

Het ontwerp van de nieuwe sportzaal is gebaseerd op een sportvloer van 14 meter bij 24 meter. Bij de bouw maken we gebruik van duurzame materialen en het gebouw moet energiezuinig zijn. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de huidige gebruikers van sportzaal De Meet, waaronder basisscholen en sportverengingen.

De parkeerplaatsen komen deels aan de Castricummerweg en deels aan de zijde van de Geesterweg.

Planning voor de nieuwe sportzaal

  • Eerste kwartaal 2024: start bouw

Dorpspark met ijsbaan

Op de plek waar nu de ijsbaan is, komt het nieuwe dorpspark van Uitgeest. Het dorpspark biedt straks ruimte voor een onverharde ijsbaan van circa 250 meter en evenementen zoals de kermis. Daarnaast krijgt het dorpspark een multifunctionele inrichting. Er is ruimte voor ontmoeten, bewegen en sporten voor inwoners van alle leeftijden.

Een belangrijke stap in het proces is dat inwoners de input hebben geleverd voor het ontwerp. Onder andere de dorpsraad, het onderwijs, de S.U.S., de buurtsportcoach, de ijsclub, jongerenwerk en omwonenden hebben hun ideeën ingebracht. 

In het ontwerp is rekening gehouden met het klimaat, bijvoorbeeld bij de keuze van materialen en door het creëren van schaduwplekken. Verder gebruiken we materialen die bij andere projecten in Uitgeest overblijven, zoals klinkers voor bestrating. Hierdoor is de belasting op natuur en milieu zo klein mogelijk.

Het park krijgt een open en groen karakter. We planten bomen, heesters en bloemen om de biodiversiteit te vergroten. Om de ijsbaan heen, die het hart van het park vormt, leggen we een wandelpark aan en voorzieningen zoals picknicktafels, speel- en sportvoorzieningen voor jong en oud. 

Planning voor het dorpspark

  • Vierde kwartaal 2023: technische uitwerking van het definitieve ontwerp
  • Eerste halfjaar 2024: aanbesteding en start realisatie
  • Tweede halfjaar 2024: dorpspark gereed

Werkgroep ontwerp dorpspark

Een werkgroep maakte het ontwerp. In de werkgroep zaten onder andere vertegenwoordigers vanuit de ijsclub, welzijnsorganisaties, onderwijs en jongeren. Direct omwonenden en de buursportcoach waren ook betrokken.