Geesterheem locatie

De eigenaar en zorginstelling van Geesterheem (Viva! Zorggroep), wil een nieuw woon-zorggebouw in Uitgeest bouwen.

Het gebouw Geesterheem voldoet niet aan de toekomstige zware zorgvraag. De huidige locatie heeft in de toekomst ook niet voldoende plekken voor de inwoners van Uitgeest die 24 uur zorg nodig hebben.  

De zorggroep zoekt daarom naar een geschikte locatie binnen de gemeentegrenzen. Als zij een geschikte locatie vinden, dan komt de locatie Geesterheem vrij voor woningen. Op deze locatie kunnen zelfstandige woningen voor senioren met een lichte zorgbehoefte of ander woon- of zorgconcept ontwikkeld worden.

Onderzoek naar geschikte locatie

Viva! Zorggroep heeft het plan voor een nieuw woon-zorggebouw met 80 tot 100 wooneenheden op het Volkstuinencomplex. Onderzocht wordt of de volkstuinen kunnen worden verplaatst elders in Uitgeest. Naast het zorggebouw kunnen nog extra sociale woningen gebouwd worden. 

Planning

September 2022

  • Viva! Zorggroep start voorbereidingen n.a.v. de plannen. 
  • De gemeente bereidt een intentie-overeenkomst voor waarin de gezamenlijke afspraken met Viva! Zorggroep ter uitvoering van het plan worden vastgelegd.