Geesterheem locatie

De eigenaar en zorginstelling van Geesterheem (Viva! Zorggroep), wil een nieuw woon-zorggebouw in Uitgeest bouwen.

Het gebouw Geesterheem voldoet niet aan de toekomstige zware zorgvraag. De huidige locatie heeft in de toekomst ook niet voldoende plekken voor de inwoners van Uitgeest die 24 uur zorg nodig hebben.  

De zorggroep zoekt daarom naar een geschikte locatie binnen de gemeentegrenzen. Als zij een geschikte locatie vinden, dan komt de locatie Geesterheem vrij voor woningen. Op deze locatie kunnen zelfstandige woningen voor senioren met een lichte zorgbehoefte of ander woon- of zorgconcept ontwikkeld worden.

Onderzoek naar geschikte locatie

Viva! Zorggroep heeft het plan voor een nieuw woon-zorggebouw met 80 tot 100 wooneenheden op het Volkstuinencomplex. Onderzocht wordt of de volkstuinen kunnen worden verplaatst naar een andere plek in Uitgeest. Naast het zorggebouw kunnen nog extra sociale woningen gebouwd worden. 

Planning

2022

  • September: Viva! Zorggroep start voorbereidingen n.a.v. de plannen. 

2023

  • Mei: gemeente Uitgeest, Viva!Zorggroep en de Diaconie ondertekenen een intentieovereenkomst voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een centrum met 80 tot 100 woonzorg eenheden te bouwen op volkstuinencomplex De Kuil. De grond van het complex is in bezit van de Diaconie. 
  • Juni - februari / maart '24: Onderzoek naar geschikte locatie voor de volkstuinen, overleg met betrokken partijen.

2024

  • Februari / maart: Bekend maken locatiekeuze volkstuinen en informeren omwonenden en betrokken instanties.
  • November: Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek over de bouw van een nieuw zorgcentrum op locatie De Kuil.
  • November: Besluit over de bouw van een nieuw zorgcentrum op locatie De Kuil.