Bibliotheeklocatie woningen

Woningbouw op de bibliotheeklocatie is een onderdeel van het centrumplan.

Er komen 47 appartementen, waarvan 33 koop- en 14 sociale huurwoningen, op de bibliotheeklocatie en de Witte School, tussen de Hogeweg, Castricummerweg, Dokter Brugmanstraat en de Prinses Irenelaan. Ze worden gebouwd in een U-vorm en met verspringende gevels. In het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor senioren, zoals gelijkvloerse appartementen. Er komen een ondergrondse parkeergarage, laadpalen en een fietsenstalling.

Bouwfase

Op 9 december 2022 is officieel de 1e paal geslagen voor de nieuwbouw op de Bibliotheeklocatie. De Molenhof, zoals het nieuwe appartementencomplex heet, en de Witte school bieden na oplevering een mix van koopwoningen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen. Om de woningen duurzaam te maken, worden er warmtepompen geïnstalleerd. De sociale huurwoningen, die worden verhuurd via Kennemer Wonen, worden Nul-op-de-meter (NOM) woningen. Zo komt deze nieuwbouw tegemoet aan de woonwensen van Uitgeesters van alle leeftijden en inkomensklassen.

Verkoop via M3

Bekijk de verkoopwebsite van de ontwikkelaar M3 Woningzoekenden uit Uitgeest krijgen voorrang. 

Planning

2024

  • September 2024 – mei 2025: woonrijp maken (bestrating, stoepen en verlichting aanleggen en groen aanplanten).
  • 4e kwartaal; opleveren woningen, appartementen Witte school 1e kwartaal 2025.

Inrichting buitenruimte Molenhof

Na de bouw van appartementencomplex De Molenhof op de voormalige locatie van de bibliotheek, wordt de buitenruimte ingericht. Dat betekent onder andere (de inrichting van) de wegen, voetpaden, parkeervakken, de lantaarnpalen, afvalcontainers en het groen. De nieuwe bewoners en aanwonenden zijn op 10 april 2024 tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de nieuwe inrichting. 

In onderstaande tekeningen en presentatie ziet u het ontwerp inclusief de toelichting daarop.

Planning

De inrichting van de buitenruimte wordt uitgevoerd in verschillende fasen. Dit is gepland in de periode van september 2024 tot en met april 2025.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met projectleider Marco van Beek, telefonisch bereikbaar op 088-9097541 of per e-mail: marcovanbeek@debuch.nl.