Bibliotheeklocatie woningen

Woningbouw op de bibliotheeklocatie is een onderdeel van het centrumplan.

Er komen 47 appartementen op de plek van de bibliotheek en de Witte School, tussen de Hogeweg, Castricummerweg, Dokter Brugmanstraat en de Prinses Irenelaan. Ze worden gebouwd in een U-vorm en met verspringende gevels. In het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor senioren, zoals gelijkvloerse appartementen. Er komen een ondergrondse parkeergarage, laadpalen en een fietsenstalling.

Locatie klaar voor woningbouw

We kunnen starten met het plan voor de bibliotheeklocatie. Het college verleende in november 2021 de omgevingsvergunning, nadat de raad eerder het bestemmingsplan vaststelde. 

Op 30 januari 2020 stelde de raad in de gebiedsvisie Centrumplan de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van het centrumgebied vast. Het bouwplan past binnen de vastgestelde uitgangspunten.

Verkoop via M3

Bekijk de verkoopwebsite van de ontwikkelaar M3 Woningzoekenden uit Uitgeest krijgen voorrang. 

Planning

2021

 • 2 juli: ondertekening ontwikkelovereenkomst voor 33 appartementen tussen gemeente en M3.
 • 2 juli: ondertekening intentieovereenkomst tussen M3 en Kennemer Wonen, voor 14 sociale huurwoningen.
 • Nog niet bekend: verkoopprijzen bekend / start voorverkoop.
 • Vanaf half of eind juli: bestemmingsplan ter inzage: 6 weken.
 • Juli: mogelijkheid tot indienen van zienswijzen in deze 6 weken (nb: via de Uitgeester en officiĆ«le publicaties informeren we hierover). 
 • Najaar: vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad.
 • November 2021: verlenen omgevingsvergunning.

2022

 • Eind augustus: start bouwplaats inrichting en de sloop van het leeslokaal (geen sloopwerkzaamheden aan de Witte school).
 • Half september t/m oktober: bronnen boren voor warmtepomp installaties.
 • Half oktober t/m begin november: damwanden drukken voor realisatie parkeerkelder.
 • Vanaf december: funderingspalen boren.