De Meet locatie

Op de Meetlocatie komt ruimte voor nieuwbouw van woningen. De ontwikkelaar maakt een woningbouwplan op deze locatie met woningen voor verschillende doelgroepen.

Sportzaal De Meet kan worden gesloopt als de nieuwe sportzaal klaar is voor gebruik. De nieuwe sportzaal komt aan de overkant, in het nog te ontwikkelen multifunctionele dorpspark.

De apotheek is inmiddels verhuisd naar het pand van Apotheek Uitgeest aan de Molenstraat.

Woningbouw

De gemeenteraad heeft in mei 2023 een ruimtelijk kader vastgesteld voor de Meetlocatie. Daarbij is bepaald hoeveel en welk type woningen op deze plek gebouwd kunnen worden en met welk bouwvolume. 

Meedenken

Op 12 juli vond een bijeenkomst plaats met een presentatie over De Meet (pdf, 28 MB) voor de inwoners van Uitgeest. Ook is een film met een impressie van De Meet getoond. Tijdens de bijeenkomst zijn opmerkingen en vragen opgehaald naar aanleiding van de eerste plannen.

Planning

2023

  • Mei  besluit de gemeenteraad een ruimtelijk kader vast te stellen.
  • Voor de zomervakantie: eerste reacties van inwoners en omwonenden.
  • Ontwerpfase ontwikkelaar.
  • Opstellen nieuw bestemmingsplan.

2024

  • 2e bijeenkomst voor inwoners.
  • Sloop sportzaal half 2024.
  • Start bouw woningen eind 2024.

2025

  • Bouw gereed half tot eind 2025