Centrum gebiedsvisie

De raad bereikte eind 2017 geen akkoord over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Er was geen meerderheid om een Integraal Kind Centrum (IKC) te bouwen op een deel van de ijsbaan. Hierdoor kwam de planvorming grotendeels stil te liggen.

In januari 2018 besloot de gemeenteraad om door te gaan. De raad wil een nieuw woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek. De grond van De Berk bleek echter niet te koop. Daardoor is het zoekgebied uitgebreid naar het hele centrumgebied. De visie gaat over het hele centrumgebied en 4 schoollocaties.

Gebiedsvisie centrumgebied

Voor de ontwikkeling van alle locaties is een gebiedsvisie centrumgebied en 4 schoollocaties (pdf, 5 MB) opgesteld. Deze gebiedsvisie is vastgesteld op 30 januari door de raad. U vindt alle documenten over de gebiedsvisie onder agendapunt 10 raadsvergadering 30-1-2020 

In de gebiedsvisie worden meer locaties genoemd die de komende jaren vrijkomen en waar woningen kunnen komen.