Provinciale weg N203

De provinciale weg N203 tussen Uitgeest en Castricum kan en moet verkeersveiliger worden voor alle verkeersdeelnemers. Provincie Noord-Holland en gemeenten Uitgeest en Castricum stelden samen een actieplan op. Ze onderstrepen het belang om de weg zo snel mogelijk veilig in te richten. 

Inmiddels hebben provincie en gemeenten gezorgd voor korte termijn maatregelen.

  • Oktober 2022 - sept 2023: reflecterende (ribbel-)kantbelijning  op het fietspad.
  • Half september 2023: volledig inhaalverbod  (dus ook van landbouwvoertuigen).
  • Half september 2023: aanpassing middenas van de weg (doorgetrokken ribbelbelijning).
  • Eind 2023 - begin 2024: haag planten tussen auto- en fietsrijbaan.
  • Half september 2023: verlengen middengeleider bij tankstation Uitgeest.

Onderzoek naar de mogelijkheid om de rijsnelheid te handhaven door bijvoorbeeld trajectcontrole, schuift door naar de trajectstudie.

Wens: verbreding talud

Voor de langere termijn blijven de gemeenten aandringen op verbreding van het talud. Daardoor kunnen rijweg en zijbermen ruimer worden. Het (brom)fietspad wordt dan 4 meter breed en komt ook verder van het autoverkeer te liggen. 

Trajectstudie en groot onderhoud

In 2028 voert de provincie groot onderhoud uit aan de weg. De provincie wil daarin aanpassingen aan de weg en het (brom)fietspad meenemen. De provincie is daarom gestart met onderzoek (trajectstudie) naar wat noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is. De gemeenten nemen deel aan dit onderzoek. Vooral om de verkeersveiligheid voor auto’s én fietsers te verbeteren. 

Tegelijk met het groot onderhoud legt de Provincie in 2028 een doorfietsroute langs de N203 aan. Regionale doorfietsroutes vormen een verbinding tussen woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden.

Uitkomst analyse

Als eerste stap is inmiddels een analyse van de verkeersveiligheid gemaakt. Deze analyse bevestigt dat het smalle tracé leidt tot frontale aanrijdingen en ongevallen. Het fietspad ligt ook te dicht langs de autorijbanen.

De powerpointpresentatie van RIB van 14-02 (pdf, 2 MB)