Commissie voor Bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie. Zij adviseert het college, de gemeenteraad en het bestuur van de werkorganisatie BUCH over bezwaarschriften die zijn ingediend.

Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf. In de hoorzitting kunnen de bezwaarmaker en het bestuursorgaan hun standpunten toelichten. De beslissing op het bezwaarschrift wordt door het betreffende bestuursorgaan genomen. Zij nemen in hun overweging het advies van de commissie mee.