Contact met de raad

Contact tussen inwoners van Uitgeest en de gemeenteraad kan op uitnodiging van inwoners of op initiatief van de raad, fracties, raadsleden of commissieleden. Als u de raad wilt uitnodigen voor een werkbezoek, neemt u contact op met de griffie.

Schriftelijk contact met de raad

U kunt zich richten tot de raad als geheel. U doet dat via de griffie. Uw brief wordt dan als ingekomen stuk behandeld in de gemeenteraad. De raad besluit hoe uw brief verder wordt afgehandeld.

U kunt uw brief of e-mail sturen naar: griffie@uitgeest.nl  of u stuurt het per post naar:

Griffie gemeente Uitgeest
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 7
1910 AA Uitgeest

U kunt ook contact opnemen met een lid of leden van de gemeenteraad. De contactgegevens van de raadsleden vindt u op de pagina samenstelling gemeenteraad.

Inspreken bij een commissievergadering

U kunt gebruik maken van uw burgerspreekrecht tijdens commissievergaderingen. U kunt inspreken bij agendapunten, maar ook zelf een onderwerp inbrengen.

Insprekers melden zich voor de vergadering bij de griffie en krijgen uitleg over de gang van zaken en de spreektijd. U kunt dit al ruim van te voren doen, om u goed voor te kunnen bereiden. U kunt zich uiterlijk tot 24 uur voor de vergadering aanmelden. Zie ook de informatie over de commissievergaderingen

Wilt u inspreken, meldt dat u zich aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl of telefoonnummer 088-909 79 45 / 088-909 70 20.