Contact met de raad

Contact tussen inwoners van Uitgeest en de gemeenteraad kan op uitnodiging van inwoners of op initiatief van de raad, fracties, raadsleden of commissieleden. Als u de raad wilt uitnodigen voor een werkbezoek, neemt u contact op met de griffie.

Schriftelijk contact met de raad

U kunt zich richten tot de raad als geheel. U doet dat via de griffie. Uw brief wordt dan als ingekomen stuk behandeld in de gemeenteraad. De raad besluit hoe uw brief verder wordt afgehandeld.

U kunt uw brief of e-mail sturen naar: griffie@uitgeest.nl  of u stuurt het per post naar:

Griffie gemeente Uitgeest
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 7
1910 AA Uitgeest

U kunt ook contact opnemen met een lid of leden van de gemeenteraad. De contactgegevens van de raadsleden vindt u op de pagina samenstelling gemeenteraad.

Meepraten bij een beeldvormende avond

Tijdens een beeldvormende avond ontvangen raadsleden en inwoners informatie en kunnen ze met elkaar in gesprek gaan over een onderwerp dat op de agenda staat. 

Uw inbreng is belangrijk. Wilt u meepraten tijdens een beeldvormende avond? U bent van harte welkom. Meldt u zich uiterlijk 24 uur voor de betreffende vergadering aan bij de griffie via het e-mailadres griffie@uitgeest.nl

De gespreksonderwerpen staan vermeld op de vergaderkalender

Inspreken bij een commissievergadering

U kunt gebruikmaken van uw spreekrecht inwoners tijdens commissievergaderingen. U kunt inspreken bij agendapunten, maar ook zelf een onderwerp inbrengen.

Insprekers melden zich voor de vergadering bij de griffie en krijgen uitleg over de gang van zaken en de spreektijd. U kunt dit al ruim van te voren doen, om u goed voor te kunnen bereiden. U kunt zich uiterlijk tot 24 uur voor de vergadering aanmelden. Zie ook de informatie over de commissievergaderingen

Wilt u inspreken? Meldt u zich dan aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl.