Visie en beleid

Op deze pagina vindt u documenten over beleid en visie.

Subsidieoverzicht sport 2021

Subsidieregeling/naam aanvrager Verleende subsidie 2021
Basketbal Lake City Players €434
FC Uitgeest €10.343
Gymnastiekvereniging Unitas €1.935
IJsclub Uitgeest €3.403
Korfbalvereniging Stormvogels €917
Mixed Hockey Club Uitgeest €3.219
Sportvereniging KIS €585
Stichting Paardrijden Gehandicapten in het Zadel €334
Tennisclub Uitgeest €2.352
Tennisvereniging De Dog €884
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening  
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland €4.866

Subsidieoverzicht cultuur 2021

Subsidieregeling/naam aanvrager Verleende subsidie 2021
Popkoor Surprising €486
Rederijkerskamer Vondel €86
Stichting Balletclub Uitgeest €2.292
Stichting de Nieuwe Muziekschool Uitgeest €8.800
Stichting Nieuwe Kuil €220
Stichting Opleiding Amateurmusici €3.010
Theatergroep Time Square €313
Uitgeester Harmonie €1.709
Vereniging Oud Uitgeest €512
Ondernemersvereniging Uitgeest €880
Oranje Stichting Uitgeest €2.200