Besluiten college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleid en plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst.

Besluitenlijsten bekijken op Archiefweb

De besluitenlijsten van voorgaande jaren vindt u op Archiefweb. Kies aan de linkerkant, in het grijze deel van de pagina, de datum van wanneer u een besluitenlijst van het college wilt inzien. 

Rechtsboven onder raad en college, scrolt u met uw muis naar beneden en vindt u onder college van burgemeester en wethouders de besluitenlijsten.